Venda directa

You are here: Home / Venda directa

Què has de saber del logotip de venda directa?

És un distintiu del Govern de les Illes Balears que identifica les explotacions agràries que realitzen venda directa.

Una explotació agrària és el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel titular en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, que constitueix en si mateixa una unitat tecnicoeconòmica. Per tant, la venda directa, és l’acte de vendre sense intermediaris els productes obtinguts de l’activitat agrària.

Actualment, a les Illes Balears, hi ha 14 explotacions agràries amb el distintiu de Venda Directa. Els productes que podem trobar són: fruita, hortalisses, oli, vi, ous, llet i derivats.

Avantatges dels productes de Venda Directa

Producte local 0%
Sense sobrepreu 0%
Quilòmetre 0 0%
Sense intermediaris 0%