Sa Casa Pagesa de Sant Jordi

Sa Casa Pagesa de Sant Jordi

HORARIS:Divendres de 17 a 21 hores

TELÈFON: 695573533

Polígon 49 parcel·la 5 de Sant Jordi (Palma)